Blue Flower

Herfst

 

Ook dit jaargetijde heeft natuurlijk zijn eigen charme, met stormen, buien, lagere temperaturen, zorgt het oa. voor vallende bladeren, en is het volop genieten binnen van de warme omgeving en warme choco.
Activiteiten worden dan ook wat meer binnenshuis uitgevoerd, maar ook nu is het nog steeds fijn om lekker buiten te kunnen ravotten.

Het Reizend Scoutingmuseum, zit dan ook niet stil, en kun je dan ook tegen komen bij diverse activiteiten van Scoutinggroepen of evenementen, ook bij niet Scouts events willen wij  graag  uitleg geven en laten zien, waarom het spelletje van Scouting zo leuk is en door duizenden Scouts over de hele wereld word ondersteund.

Container Actie

Graag jullie aandacht voor de actie van Reizend Scoutingmuseum.

Onze houten tentoonstellingskasten moeten helaas weg uit de huidige opslag in Made en hebben we geen andere opslagmogelijkheid. Gekozen is om een of 2 containers aan te schaffen zodat ze in elk geval veilig en droog kunnen worden weggezet. Wij hebben toestemming om een container in Riel, waar onze collectie ook is opgeslagen, te plaatsen. Maar het kopen/vervoer/plaatsen kost veel geld, raming is € 3.000.- en zoveel heeft Reizend Scoutingmuseum niet om ‘even’ uit te geven.

Wij hebben nu een steunactie (crowdfunding) gestart, doneer ook zodat de kasten straks in een container kunnen en we ze kunnen blijven gebruiken bij tentoonstelling. Alvast dank voor donatie.

https://www.steunscouting.nl/.../reizend-scoutingmuseum...

Beste mensen / gulle gevers,
Wat fijn dat jullie gehoor geven aan onze oproep om te doneren voor een container, misschien 2 zelfs, waarvoor onze dank, maar we zijn er nog niet.

Inmiddels hebben we ook wat tips van experts gekregen over containers en opslag van hout erin.
Kasten mogen niet tegen de wand aan staan als er geen bekisting in de stalen container is, dan gaan de kasten heel snel rotten en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daar gaan we dan ook rekening mee houden, 15 cm afstand houden over de lengte van een container aan beide zijden scheelt toch weer 30 cm in de breedte totaal en kan net uitmaken of 1 of 2 containers nodig hebt. Zomaar even een waardevolle tip en dank hiervoor.

! Deel onze actie op Facebook als je kunt / wilt zoveel mogelijk, ook hiervoor onze dank,

Team Reizend Scoutingmuseum/actie container

Disclaimer:

De inhoud van www.reizendscoutingmuseum.scouting.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel het Reizend Scouting museum tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt het Reizend Scouting museum expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Het Reizend Scouting museum garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren Informatie van derden, producten en diensten Wanneer het Reizend Scouting museum hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder eventuele links naar individuele scoutinggroepen, stichtingen en steunpunten en andere informatiebronnen, betekent dit niet dat het Reizend Scouting museum de op of via deze internetsite's aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Het Reizend Scouting museum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door het Reizend Scoutingmuseum niet geverifieerd. Uitsluiting van aansprakelijkheid het Reizend Scouting museum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of het Reizend Scouting museum op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan het Reizend Scouting museum of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van het Reizend Scouting museum Toepasselijk recht Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.Wijzigingen het Reizend Scoutingmuseum behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

 Sponsor het Reizend Scouting Museum met je aankopen, het kost je niets extra en we krijgen een leuke commissie.

Klik op het logo om te beginnen.

Of open deze pagina

 

 

donderdag 22 februari 2024